top of page
Search
  • Writer's pictureStan Swaen

Waar vind je dé bruggenbouwer?

Updated: Jul 1, 2021Voor elke uitdaging een IT-oplossing bedenken of ontwikkelen, dat kan! Maar elke oplossing krijgt pas écht waarde wanneer mens en techniek met elkaar in verbinding staan. Wanneer de techniek in dienst staat van de mens. En de mens dankzij kennis en kunde alles uit die techniek haalt wat van meerwaarde is voor het proces. Het is tijd om bruggen te bouwen!


Hoe juist de mens het verschil maakt binnen IT

Alleen op een gedegen fundament kun je stevig bouwen. Ook elke organisatie heeft een stevig fundament nodig om te kunnen excelleren. In een organisatie krijgt deze basis vorm door de visie van beslissers en bestaat dit fundament alléén dankzij acceptatie en de capaciteiten van de medewerkers die voor hen werken. Het is ondergeschikt in welke IT-methodiek deze kennis en kunde worden geborgd. IT-mensen zijn als professional de brug tussen proces en IT. De klant en zijn uitdagingen, díe staan centraal. Het gaat dus niet in de eerste plaats om de technische oplossing, maar om IT-professionals die:

  • verwachtingen en mogelijkheden duidelijk en helder communiceren;

  • connectie houden met de klant en zijn medewerkers;

  • dankzij deskundigheid en oog voor de klant meerwaarde leveren;

  • nakomen wat is afgesproken.


Meedenken en dezelfde taal spreken

De klant heeft behoefte aan bruggenbouwers die meedenken over de materie van de organisatie en de medewerkers. Samenwerken met collega’s van andere teams en afdelingen door middel van open en eerlijke communicatie staat daarom centraal. Ideeën worden uitgewisseld en er ontstaan nieuwe zienswijzen. Medewerkers worden hierdoor beter en sterker. Bij klanten en samenwerkingspartners functioneren de IT-professionals nu als één ecosysteem. Iedereen begrijpt elkaar. Iedereen versterkt elkaar. Iedereen praat vanuit dezelfde behoefte.


Ingrijpen van de mens op natuurlijk gedrag van de mens

In de wereld van IT wordt de beste kwaliteit geleverd vanuit een menselijke kracht. Dat betekent bijvoorbeeld dat vastgestelde uitgangspunten goed worden bewaakt. Nadat duidelijk is afgesproken waar de technische oplossing minimaal aan moet voldoen, het MVP (Minimal Viable Product), kan het natuurlijk voorkomen dat er onderweg naar die oplossing aanvullende wensen ontstaan. Dat zijn de momenten waarop door de mens, de IT-professional, moet worden ingegrepen zodat het vastgestelde en vastgelegde MVP niet in gevaar komt. Helder communiceren met klanten dat de aanvullende wensen in een nieuwe sprint komen en het antwoord ‘Nee’ zijn daarbij erg belangrijk.


Wie bouwt die stevige brug tussen proces en IT?

Wie verbindt de mens met de techniek? De perfecte bruggenbouwer is iemand die vanuit talenten en geleerde vaardigheden zijn rol vervult. Hiervoor is níet een uitgewerkt takenpakket de basis, maar heldere kaders voor die specifieke rol. De businessowner schetst richting de bruggenbouwer een heel duidelijke ‘WAT’: waar gaat onze reis naartoe en waar willen we over twee jaar staan? Dit geeft de bruggenbouwer de ruimte maar vooral ook de juiste kaders om te bepalen ‘HOE’ ze daar komen.


Welke bestemming past bij jouw organisatie? Hoe gaat de reis verlopen? Welke route kies je? Wie zijn de mensen die je meeneemt op deze reis?

15 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page