top of page
Search
  • Writer's pictureStan Swaen

Hulde aan de generalistische business owner


Een compliment voor je harde werk, waardering voor mooie resultaten: wie houdt er

niet van? Ik wel in ieder geval. Maar om tot die resultaten te komen, moet er eerst

gewerkt worden. En daar wringt de schoen nog weleens. Want niet iedereen heeft zin

in het harde werk en de verantwoordelijkheid, maar wil wél de complimenten

oogsten. De generalistische business owner gaat ervoor en draait samen met de

projectmanager(s) een project, met alle verantwoordelijkheden, keuzes, successen en

tegenslagen die daarbij horen. Dat vraagt om een ode: hulde aan de generalistische

business owner!

Wat is een generalistische business owner eigenlijk?

De business owner is een enorm waardevolle schakel binnen elk (groot) project. Zeker als het een generalist is. Want: hij ownt het, om in hippe taal te spreken. Hij neemt de verantwoordelijkheid voor het project en dan met name het financiële plaatje en alles wat er nog bij komt kijken. Hij ziet het project als zijn project. Dat moet je kunnen, durven en doen.


Wat doet een generalistische business owner dan zoal?

In een tijd waarin functietitels alleen maar langer lijken te worden (en het goed doen op woordwaarde bij Scrabble) lijkt iedereen wel ergens specialist in te zijn. Maar vergeet de generalist niet, die is zó waardevol. Omdat hij van veel onderwerpen iets afweet, kan hij snel handelen en zorgen dat de juiste schakels binnen het project in beweging komen. Vanuit een helikopterview ziet een goede business owner het totale project, met daarbinnen de onderlinge afhankelijkheden. Hij is het eerste aanspreekpunt voor de Raad van Bestuur en

is verantwoordelijk voor het uiteindelijke resultaat van het project. Deze verantwoordelijkheid heeft betrekking op tijd, geld, scope en kwaliteit.


De vaardigheden van een business owner

Een business owner is een kei in leiderschap. En dan bedoel ik niet dat hij met ijzeren vuist regeert over het team. Nee, het is een betrokken leider. Vergelijk het eens met het ouderschap: op zijn tijd moet je streng zijn, soms wat bijsturen en je kroost leren om zelf na te denken. Een business owner draagt zijn eigen pet en stuurt op ‘de wat’ en de projectmanager en het uitvoerende team zorgen voor ‘de hoe’. De business owner zorgt dat het zelfoplossend vermogen van het team blijft groeien, bijvoorbeeld door ze uit te dagen en

een luisterend oor te zijn. En ook door de juiste open te stellen en daarmee interesse te tonen in de ander. Daarnaast stelt de business owner duidelijke kaders, creëert overzicht en is altijd op de hoogte van de planning en voortgang.


Papier versus praktijk

Vanuit het overzicht stuurt de business owner op oplossingsscenario's. Voor ieder project blijkt de praktijk weerbarstiger dan het geduldige, papieren projectplan. Dat vraagt om rust en tijdig coachend sturen. En laten een goede business owner daar nou net ijzersterk in zijn!


Een goede business owner zet in op zijn eigen misbaarheid. Het projectteam draait zo goed dat ze hem eigenlijk niet meer nodig hebben. Het is een streven om naartoe te werken en geeft rust in de alledaagse waan van de dag. Je gaat het uiteraard nooit bereiken, omdat de praktijk ook hierin altijd weer voor verrassingen zorgt.


De valkuilen van de business owner

Als business owner is het dus belangrijk om de rust en grenzen te bewaken en continu overzicht te bewaken. Daarom moet de business owner zich bewust zijn van de valkuilen die hij onderweg tegenkomt en deze pareren door:

  • Ego en emotie thuislaten

  • Overeind blijven bij tegenslagen

  • Geen onrealistische verwachtingen scheppen

  • Het werk van het team op waarde schatten en niet zelf met de eer strijken

  • Onduidelijkheid laten ontstaan door te veel betrokken partijen

Een goede business owner kan met deze valkuilen omgaan, stuurt bij waar nodig en zorgt op die manier dat het schip, waarvan hij de kapitein is, op koers blijft.


Koester die generalist!

Dacht je vóór het lezen van deze blog altijd: generalisten zijn toch helemaal niet handig, die kunnen van alles een beetje. Dan hoop ik dat je nieuwe inzichten hebt gekregen over de waarde de generalistische business owner, die van alle - of in ieder geval een heleboel - markten thuis is binnen een project. Dat het een professional is die in drukke, hectische periodes de rust bewaakt. Dat is - als je het mij vraagt - de investering waard.


Ben je zelf een generalist en denk je: YES! Stan begrijpt mij! Hoera! Zorg dan dat je de

allerbeste in je vak wordt. Verdiep waar nodig je kennis, maar bovenal: zorg dat je die

betrokken, sturende leider bent, bij wie je team zich veilig, gewaardeerd en gemotiveerd

voelt.

32 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page