top of page
Search
  • Writer's pictureStan Swaen

Digitalisering in de zorg, natuurlijk! Maar waar begin je?

Updated: Jul 1, 2021Ja, natuurlijk moet er ook in de zorg gedigitaliseerd worden. Werkwijzen moeten efficiënter en kostenbesparend; meer met minder. Er moet meer gebeuren in minder tijd en met minder financiële middelen. Technisch kan dat op honderd manieren. Je hoeft maar één ICT-oplossing te vinden die werkt voor jullie uitdaging en organisatie. Een kwalitatieve oplossing die kan rekenen op volledige acceptatie binnen de organisatie en daardoor ook daadwerkelijk gebruikt wordt.

Er zijn oneindig veel ICT-oplossingen voor problemen die in de organisatie misschien nog niet eens uitgesproken of aan de orde zijn. Een systeem wordt aangeschaft vanwege de uitgebreide opties en functies. Vaak met als uitgangspunt ‘Wat kan het systeem allemaal?’ Als het systeem er dan eenmaal is, blijken de vele functies voor de mensen die ermee moeten werken onoverzichtelijk en wordt slechts een fractie van de mogelijkheden gebruikt. Kortom, er staat een kostbaar systeem dat voor de organisatie en de mensen die er dagelijks mee werken niet de oplossing biedt die werd gezocht.


Het succes van ICT en digitalisering zit niet in het systeem. En de vraag zou niet moeten zijn ‘Wat kan het systeem allemaal?’ Want hoe geweldig de geboden oplossing ook is, wanneer niemand uit de organisatie is meegenomen in het proces en niet over de juiste inhoudelijke kennis beschikt, kan zelfs de best passende oplossing niet worden omarmd of op waarde worden geschat. Een ICT-oplossing krijgt pas waarde als de gebruikers het proces volledig begrijpen en accepteren. Het doorslaggevende succes van digitalisering is daarom te vinden in het leveren van kwaliteit en het bereiken van acceptatie door de medewerkers en de organisatie, niet zozeer in het daadwerkelijke technische systeem.


Dus de vraag die gesteld zou moeten worden is ‘Welke behoeftes hebben de organisatie en de medewerkers?’


Met die vraag als uitgangspunt ligt de focus niet op het middel of de vorm, maar op het bouwen en onderhouden van een onderlinge vertrouwensrelatie. Daardoor kan de ICT-oplossing gevonden en ontwikkeld worden die past bij de organisatie én de gebruikers.

11 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page